Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

29 listopada 2011 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2011 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Tematy posiedzenia:
1. Dyskusja nt. zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. Dyskusja nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sadowa Południe.
3. Kiełpin Poduchowny - scalanie i podział gruntów.

Opcje strony

do góry