Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nadzwyczajne walne zebranie członków UTW

UTW w Łomiankach, po dwóch latach swojej działalności, może już wystąpić o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego. W tym celu konieczne jest jednak m.in. dostosowanie Statutu do wymogów stawianych organizacjom pożytku publicznego.

Nadzwyczajne walne zebranie członków UTW w Łomiankach
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach zaprasza członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 7 grudnia 2011 roku o godzinie 19.30 po wykładzie w sali widowiskowej ICDS.

Porządek zebrania:
1. Przedstawienie zalet organizacji pożytku publicznego.
2. Omówienie niezbędnych zmian, jakie należy wprowadzić w statucie UTW.
3. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w statucie.

W październiku 2011 upłynęły 2 lata działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach. Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. nr 96 poz.873 z późn.zm./ art. 4 i 20-21, UTW w Łomiankach może już wystąpić o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego. Zarząd Stowarzyszenia podjął w  październiku 2011 roku uchwałę o przeprowadzeniu tego postępowania. W tym celu konieczne jest m.in. dostosowanie Statutu do wymogów stawianych organizacjom pożytku publicznego.

[obrazek]

Opcje strony

do góry