Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Znajdź przedsiębiorcę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, cała baza przedsiębiorców zarejestrowanych dotychczas w Urzędzie Miejskim w Łomiankach została przekazana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej.

Znajdź przedsiębiorcę

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, cała baza przedsiębiorców zarejestrowanych dotychczas w Urzędzie Miejskim została przekazana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej.
W związku z tym, nie udzielamy żadnych informacji na temat przedsiębiorców zarejestrowanych i działających na terenie Gminy Łomianki.
Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskana stronie internetowej www.ceidg.gov.pl w zakładce "znajdź przedsiębiorcę".

Jednocześnie informujemy, że procedury rejestracji działalności gospodarczej, zmian w działalności oraz jej wyrejestrowania pozostają bez zmian. W tym celu należy wypełnić wniosek CEIDG-1, korzystając z klasyfikacji PKD 2007 i złożyć go w Urzędzie Gminy lub on-line, informując o tym urząd.

* * * * * * * * * * *

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG to system rejestracji i ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. CEIDG korzysta z danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Udostępnianie danych i informacji z CEIDG odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Opcje strony

do góry