Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Utylizacja z dofinansowaniem ARiMR

13 firm zawarło z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy na świadczenie w 2012 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Utylizacja z dofinansowaniem ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła zawieranie umów na świadczenie usług utylizacyjnych w 2012 r.
13 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2012 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Są to następujące podmioty:
•    "Energoutil" Jan Laskowski,
•    "ELKUR" Sp. J.,
•    "Jasta" Sp. z o.o.,
•    ZP-H Barbara Rakowska,
•    ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.,
•    PPP "BACUTIL" Sp. J.,
•     PP-H "Hetman" Sp. z o.o.,
•    "STRUGA" S.A.,
•    "Saria Polska" Sp. z o.o.,
•    "EKO - STOK" Sp. z o.o.,
•    "Promarol - Plus" Sp. z o.o.,
•    "Utires" PW Sp. z o.o.,
•     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Amba" Sp. z o.o.  

Za wyjątkiem firmy "Jasta" Sp. z o.o., wszystkie te podmioty współpracowały już z Agencją w 2011 r.

Ponieważ w 2012 r. w poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od dwóch do dziewięciu firm, Agencja przypomina, że rolnicy zanim zdecydują się komu zlecą wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z maksymalnymi cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.  

Zasady korzystania w 2012 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie. To oznacza, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) 800/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Kwota, jaką ewentualnie będą musieli zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form "pomocy krajowej" w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r.

źródło: www.arimr.gov.pl

Opcje strony

do góry