Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Uwaga, konkurs ofert!

Urząd Miejski w Łomiankach informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców gminy Łomianki lub organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców gminy Łomianki do składania ofert na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom, zwalczania negatywnych skutków patologii w 2012 roku.
Termin składania ofert upływa 6 lutego 2012 roku o godzinie 16.00.
Szczegóły dotyczące oferty określone są w zarządzeniu Burmistrza Łomianek Nr RAG.0050.4.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2012 roku

  Zarządzenie Nr RAG.0050.4.2012Opcje strony

do góry