Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Posiedzenie Komisji Społecznej

Informujemy, że 07 lutego 2012 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Posiedzenie Komisji Społecznej

Informujemy, że w dniu 07 lutego 2012 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektu uchwały dot. Regulaminu przyznawania dofinansowania w 2012 r. na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łomianki, w ramach "Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015".
2. Działania gminy na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, spotkanie z przedstawicielami organizacji zajmujących się działalnością sportową na terenie gminy.
3. Zapytania i wolne wnioski.

Opcje strony

do góry