Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Posiedzenie Komisji Społecznej - UWAGA! ZMIANA TERMINU!

Informujemy, że 28 lutego 2012 r. o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Posiedzenie Komisji Społecznej - UWAGA! ZMIANA TERMINU!

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2012 r. o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:
1. Omówienie uchwał planowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej (m.in. regulamin dot. azbestu, nadanie nazwy ulicy w Dziekanowie Polskim, uchwały wnoszone przez OPS oraz inne projekty uchwały przedstawione Komisji Społecznej do zaopiniowania),
2. Spotkanie z jednostkami pomocniczymi Gminy - przedstawicielami Zarządów Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich.

Przewodnicząca Komisji Społecznej
Sylwia Maksim-Wójcicka

Opcje strony

do góry