Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nadzwyczajna XXII Sesja Rady Miejskiej

4 marca br. o godz. 16.00 w w Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, przy ul. Baczyńskiego 9 w Łomiankach odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

Nadzwyczajna XXII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
z w o ł u j ę
nadzwyczajną uroczystą XXII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 4 marca 2012 roku (niedziela), na godzinę 16.00  w Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, przy  ul. Baczyńskiego 9 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie obrad.

II Podjęcie uchwał w sprawie:

1) nadania nazwy rondu

III Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Wojciech Berger

Opcje strony

do góry