Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Płatności bezpośrednie

Urząd Miejski w Łomiankach przy współpracy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie serdecznie zaprasza rolników do wspólnego wypełniania wniosków na rok 2012 o przyznanie m.in. dopłat w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Płatności bezpośrednie

Urząd Miejski w Łomiankach przy współpracy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie serdecznie zaprasza rolników do wspólnego wypełniania wniosków na rok 2012 o przyznanie:
•    dopłat w ramach systemu wsparcia bezpośredniego,
•    pomocy z tytułu "Wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych  obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)",
•    płatności z "Programu rolnośrodowiskowego".

Na dyżur pracowników Terenowego Zespołu Doradców Powiatu Warszawskiego z siedzibą w Łazach zapraszamy w dniu 11 kwietnia 2012 r. (środa) w godz. 13-16 do Urzędu Miejskiego w Łomiankach ul. Warszawska 115 pok. nr 5.

Pomoc będzie udzielana na zasadach i w oparciu o Zarządzenie nr 39/11 Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 27 grudnia 2011 r.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowe na 2012 r.  rolnicy mogą składać do 15 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2012 r., jednakże za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

Szczegóły dotyczące składania wniosków można uzyskać w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Wojcieszynie przy ul.Trakt Królewski 91 (tel. kont. 22 752-01-13) lub za pośrednictwem strony internetowej www.arimr.gov.pl.

Opcje strony

do góry