Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

11 kwietnia br. o godzinie 17.30 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
z w o ł u j ę
XXIV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 11 kwietnia 2012 roku (środa), o godzinie 17.30 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie obrad.
II Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.
III Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach" Sp. z o.o. w latach 2012-2015.

IV Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
V Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VI Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki


Opcje strony

do góry