Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

XXVII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach zaplanowano na dzień 21 czerwca 2012 roku, na godz. 16.30 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
z w o ł u j ę
nadzwyczajną  XXVII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 czerwca 2012 roku (czwartek), o godzinie 16.30 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie obrad.

II Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek,
2) rozpatrzenia skargi na Radę Miejską w Łomiankach,
3) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek.

Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki


Opcje strony

do góry