Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7778,XXXV-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach.html
2022-09-25, 13:59

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 5 listopada 2012 roku w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115 w Łomiankach.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku
z w o ł u j ę
XXXV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 5 listopada 2012 roku (poniedziałek), o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie obrad.
II Podjęcie uchwał w sprawie:
1.    zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012,
2.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021.
III Zamknięcie obrad Sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki
PROJEKTY UCHWAŁ na XXXV Sesję RM

Opcje strony