Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

340 Osób z Mazowsza otrzyma pożyczki na własny biznes

Projekt zakłada stworzenie warunków do kreowania nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości. Wsparciem objętych zostanie 181 kobiet i 159 mężczyzn. Dzięki otrzymaniu pożyczek do wysokości 50 tys. zł, osoby biorące udział w projekcie uruchomią działalności gospodarcze.

340 OSÓB Z MAZOWSZA OTRZYMA POŻYCZKI NA WŁASNY BIZNES

Przyznana kwota wsparcia z funduszy europejskich wynosi ponad 9,3 mln zł. Umowę na dofinansowanie projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej" podpisała w dniu 18 grudnia 2012 r. Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz władze Stowarzyszenia.

PREFERENCYJNE POŻYCZKI
Projekt zakłada stworzenie warunków do kreowania nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości. Wsparciem objętych zostanie 181 kobiet i 159 mężczyzn. Dzięki otrzymaniu pożyczek do wysokości 50 tys. zł,  o bardzo korzystnym oprocentowaniu, osoby biorące udział w projekcie uruchomią działalności gospodarcze. Wcześniej pożyczkobiorcy wezmą udział w szkoleniach  umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo indywidualne.

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne (60%), nieaktywne zawodowo (30%) oraz osoby zatrudnione (10%). W skład grupy docelowej wejdą osoby z terenów wiejskich, osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 24 roku życia, a także osoby po 50 roku życia. Dodatkowo pomoc otrzymają osoby chcące zrealizować swoje pomysły na biznes, a nie mające wystarczających środków, np. niska zdolność kredytowa.

REALIZACJA
Przedsięwzięcie wystartowało 28 grudnia 2012 r. i będzie trwało do 31 grudnia 2015 r. Projekt ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu na terenie Województwa Mazowieckiego, jak również promocję postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” posiada doświadczenie w realizacji tego typu działań, wielokrotnie udzielało pożyczki mikroprzedsiębiorcom, a także osobom bezrobotnym.

Projekt uzyskał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Tytuł projektu: Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej
Całkowita wartość projektu: 9 349 420,00 zł
Kwota dofinansowania: 9 349 420,00 zł
Beneficjent: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Opcje strony

do góry