Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Posiedzenie Komisji Społecznej

W dniu 5 lutego 2013 r. (wtorek)o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiegow Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędziesię posiedzenie Komisji Społecznej.

Posiedzenie Komisji Społecznej

W dniu 5 lutego 2013 r. (wtorek)o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiegow Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędziesię posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:
1. Regulamin przyznawania dofinansowania w 2013 r. na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łomianki, w ramach "Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015".
2. Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Społecznej
Sylwia Maksim-Wójcicka

Opcje strony

do góry