Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

XL Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach c.d.

Kontynuacja XL Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach będzie miała miejsce 26 lutego br. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łomiankach.

XL Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach c.d.

Kontynuacja XL Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach będzie miała miejsce 26 lutego br. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łomiankach.


W porządku obrad kolejne projekty uchwał, m.in. uchwała o udzielenie z budżetu Gminy Łomianki na rok 2013 dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4” – II Etap.

Opcje strony

do góry