Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Rolniku, wypełnij wniosek na czas!

Burmistrz Łomianek przy współpracy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie serdecznie zaprasza rolników do wspólnego wypełniania wniosków na rok 2013 o przyznanie...

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Łomianek przy współpracy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie serdecznie zaprasza rolników do wspólnego wypełniania wniosków na rok 2013 o przyznanie:
- dopłat w ramach systemu wsparcia bezpośredniego,
- pomocy z tytułu "Wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)",
- płatności z "Programu rolnośrodowiskowego".

Na dyżur pracowników Terenowego Zespołu Doradców Powiatu Warszawskiego z siedzibą w Łazach zapraszamy w dniach 16.04.2013 r. i 08.05.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Łomiankach ul. Warszawska 115 pok. nr 5 w godz. 13:00-16:00.

Pomoc będzie udzielana na zasadach i w oparciu o Zarządzenie nr 2/13 Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 11 lutego 2013 r.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowe na 2013 r. rolnicy mogą składać do 15 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca 2013 r., jednakże za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 % kwoty płatności.

Szczegóły dotyczące składania wniosków można uzyskać w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Wojcieszynie przy ul. Trakt Królewski 91 tel.(22) 752-01-13 lub za pośrednictwem strony www.arimr.gov.pl.

Opcje strony

do góry