Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7820,Posiedzenie-Doraznej-Komisji.html
2022-08-17, 15:36

Posiedzenie Doraźnej Komisji

9 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Doraźnej Komisji powołanej do opracowania zmian w Statucie Gminy Łomianki.

Posiedzenie Doraźnej Komisji

W dniu 9 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Doraźnej Komisji powołanej do opracowania zmian w Statucie Gminy Łomianki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i ukonstytuowanie się składu Komisji.
2. Sprawy organizacyjne, ustalenie planu pracy Komisji.
3. Sprawy bieżące.
4. Ustalenie terminu i tematu następnego posiedzenia.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad Komisji.

Przewodniczący Doraźnej Komisji
Jan Mazan

Opcje strony