Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7821,Konsultacje-spoleczne-ws-quotBudowy-Szkoly-Podstawowej-w-Dabrowie-Lesnejquot.html
2022-08-15, 23:05

Konsultacje społeczne ws. "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej"

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łomianek w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej" Burmistrz Łomianek ogłasza prowadzenie konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej"

OGŁOSZENIE

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łomianek Nr RAG.0050.31.2013 roku z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek
w przedmiocie „Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej” Burmistrz Łomianek ogłasza prowadzenie konsultacji społecznych.

1.    Termin konsultacji: od dnia 23 kwietnia 2013 r. do dnia 24 kwietnia 2013 r.
2.    Cel konsultacji: celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat potrzeby budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej.
3.    Uczestnicy i zasięg konsultacji: w konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Łomianki.
4.    Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:
organizacja spotkania z mieszkańcami Łomianek w dniu 23 kwietnia 2013 r. godz. 18.00
w siedzibie firmy Polsound w Łomiankach (05-092 Łomianki) przy ul. Granicznej 17
5.    Sposoby wnoszenia uwag i opinii:
uwagi, opinie i propozycje zmian do konsultowanego dokumentu można zgłaszać:
1)    podczas spotkania z mieszkańcami,
2)    pisemnie, do dnia 23 kwietnia poprzez złożenie formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do zarządzenia:
a)    na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki,
b)    drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@lomianki.pl.

Zarządzenie dostępne jest też na stronie internetowej: www.bip..lomianki.pl.

Zarządzenie Nr RAG.0050.31.2013[obrazek]

PR.523.3.2013 - Ogłoszenie[obrazek]

Formularz konsultacyjny[obrazek]


Opcje strony