Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 u st. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach...

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 u st. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku Przewodniczący Rady Miejskiej z w o ł u j e XLIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 23 maja 2013 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.

Opcje strony

do góry