Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik...

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XX/ 116/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku z w o ł u j ę  LVIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 13 lutego 2014 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 z następującym porządkiem obrad:

I.   Otwarcie obrad.
II.  Uchwała w sprawie wprowadzenia zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej do Uchwały budżetowej na 2014 rok
IV.  Zamknięcie obrad Sesji.

Jan Grądzki
Przewodniczący RM

Opcje strony

do góry