Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Starostwo prowadzi prace geodezyjne

Powiat Warszawski Zachodni rozpoczął prace geodezyjne nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Uzupełnienie bazy danych będzie dotyczyć również mieszkańców naszej Gminy.

Starostwo prowadzi prace geodezyjne

Powiat Warszawski Zachodni rozpoczął prace geodezyjne nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Uzupełnienie bazy danych będzie dotyczyć również mieszkańców naszej Gminy.

7 kwietnia w Łomiankach, Dąbrowie, Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Leśnym, Dziekanowie Polskim, Kiełpinie Poduchownym, Kiełpinie, Łomiankach Dolnych, Sadowej oraz Kępie Kiełpińskiej została rozpoczęta praca geodezyjna dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zakres robót obejmuje uzupełnienie bazy danych m.in. budynków, aktualnych użytków gruntowych na terenach rolnych zabudowanych oraz zabudowanych i zurbanizowanych, rejonów statystycznych i dróg publicznych.

Pracownicy konsorcjum odpowiedzialnego za uzupełnienie bazy danych mają prawo do wstępu na grunty poszczególnych nieruchomości w celu wykonania swoich obowiązków, m.in. ustalenia i pomiaru zasięgu aktualizowanych użytków gruntowych objętych modernizacją, pomiaru konturów budynków podlegających ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków. Następnie wykonawca w oparciu o zebrane dane opracuje projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Więcej informacji w załącznikach.

Komunikat Starosty dla Łomianek
Komunikat Starosty dla Gminy Łomianki

Opcje strony

do góry