Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7879,Zarzadzenie-Nr-RAG00501062014.html
14.07.2024, 18:38

Zarządzenie Nr RAG.0050.106.2014

Zarządzenie Nr RAG.0050.106.2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku.

Zarządzenie Nr RAG.0050.106.2014

Zarządzenie Nr RAG.0050.106.2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku.

RAG.0050.106.2014

Opcje strony