Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego

Obwieszczenie nr 9/2016 informujące, że wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Kasztanowej w Łomiankach wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Obwieszczenie nr 9/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego

Obwieszczenie nr 9/2016 informujące, że wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Kasztanowej w Łomiankach wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. poz. 687)

podaję

do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 września 2016 r. zostało, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 115, wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej:

- rozbudowa ul. Kasztanowej w Łomiankach wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,

zlokalizowanej na działkach:
1/3, 319, 56/6, 296/2, 452, 298, 300/1, 300/2, 337, 339, 351, 353, 355/1, 355/2, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 576/2, 578/1, 578/2, 319, 452, obręb ewidencyjny 143205_4.0003, jednostka ewidencyjna 143205_4 Łomianki Miasto,

i informuję

O możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 227 – w poniedziałek i środa w godzinach 14.00-16.00, wtorek i piątek w godzinach 8.00-10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmują interesantów. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 022/733-72-27).

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.

Z up. Starosty
Iwona Suszczyńska – Zienkiewicz
Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Nieruchomości

Opcje strony

do góry