Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starostwa Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z zakończeniem postępowania administracyjnego dotyczącego wspólnoty gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków.

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starostwa Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z zakończeniem postępowania administracyjnego dotyczącego wspólnoty gruntowej położonej w dawnej wsi Buraków.

[obrazek]

Opcje strony

do góry