Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Konsultacje w sprawie rewitalizacji

Do 26 czerwca potrwają konsultacje społeczne dotyczące programu rewitalizacji gminy Łomianki. Zapraszamy do wnoszenia uwag i propozycji projektów.

Konsultacje w sprawie rewitalizacji

Do 26 czerwca potrwają konsultacje społeczne dotyczące programu rewitalizacji gminy Łomianki. Zapraszamy do wnoszenia uwag i propozycji projektów.
[obrazek]
- Celem opracowania i realizacji programu jest ożywienie obszarów zmarginalizowanych naszej gminy. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, obejmującym wzajemne zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, gospodarki, środowiska i ładu przestrzennego. Przy opracowywaniu i realizacji obowiązuje zasada partnerstwa i partycypacja społeczna. Kierując się tą zasadą Burmistrz zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących programu rewitalizacji gminy, które będą trwały od 26 maja do 26 czerwca 2017 r. - informuje Referat Gospodarki Przestrzennej.

Projekt dokumentu oraz formularze zgłaszania uwag i projektów rewitalizacyjnych dostępne są TUTAJ. Z ogłoszeniem dotyczącym konsultacji społecznych można zapoznać się TUTAJ.

DS

Opcje strony

do góry