Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki obwieszcza, że zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dotyczącej przedsięwzięcia "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki obwieszcza, że zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dotyczącej przedsięwzięcia "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego.

[obrazek]

Opcje strony

do góry