Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór do Szkoły Podstawowej nr 2

Od 1 czerwca trwa nabór pracowników do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31. Kandydaci mogą składać CV do 14 czerwca w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Łomiankach.

Nabór do Szkoły Podstawowej nr 2

Od 1 czerwca trwa nabór pracowników do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31. Kandydaci mogą składać CV do 14 czerwca w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Łomiankach.

[obrazek]

Nabór do nowej szkoły na osiedlu Dąbrowa Leśna dotyczy osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowiskach pedagogicznych:
- język polski: 20 godzin
- język angielski: 14 godzin
- język hiszpański: 12 godzin
- matematyka: 26 godzin
- religia: 22 godziny
- religia: 10 godzin
- technika: 7 godzin
- muzyka: 15 godzin
- plastyka: 15 godzin
- wychowanie fizyczne: 22 godziny
- wychowanie fizyczne: 11 godzin
- wychowanie przedszkolne: 22 godziny
- wychowanie przedszkolne: 22 godziny
- edukacja wczesnoszkolna: 12 godzin
- pedagog: 23 godziny
- psycholog: 6 godzin
- logopeda: 6 godzin
- biblioteka: 15 godzin
- informatyka: 15 godzin

CV można składać od 1 czerwca do 14 czerwca 2017 roku w sekretariacie Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Staszica 2 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Do CV należy załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).

Opcje strony

do góry