Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Jak informuje Starostwo Powiatowe, Wykonawca rozpoczął prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: 0021, 0022, 0023, 0024 położonych w jednostce ewidencyjnej Łomianki - miasto (143205_4), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Informacja Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informacja o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.4925.2017, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów  i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: 0021, 0022, 0023, 0024 położonych w jednostce ewidencyjnej Łomianki - miasto (143205_4), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Informacja o rozpoczęciu prac - Łomianki.docx
Informacja o rozpoczęciu prac - Łomianki.pdf

Zakres prac przewidziany w Projektach modernizacji ewidencji gruntów obejmuje weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie konturów i oznaczenia użytków gruntowych położonych na terenach rolnych zabudowanych oraz zabudowanych i zurbanizowanych, uspójnienie danych opisowych i geometrycznych dotyczących budynków, w tym wykonanie niezbędnych pomiarów terenowych oraz aktualizację danych w zakresie punktów adresowych.

Wykonawcą pracy geodezyjnej jest konsorcjum firm: GEOPARTNER Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. F. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk, jako lider konsorcjum, oraz GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z o.o., ul. F. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk i LOGIK Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

Opcje strony

do góry