Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończenie projektu e-Miasto

18 marca 2019 r. zakończył się okres trwałości projektu ”Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w
Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji”

18 marca 2019 r. zakończył się okres trwałości projektu ”Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w 
Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju  e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji” w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 
Gmina Łomianki pozyskała na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 460.292,25 zł, co w trakcie realizacji projektu dało dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. W okresie trwałości projektu, czyli przez 5 lat od dnia zakończenia faktycznej realizacji projektu, koszty utrzymania oraz serwisu sprzętu ponosiła Gmina Łomianki ze środków własnych.

W ramach projektu mieszkańcy mogli korzystać z Infokiosków umożliwiających dostęp do Internetu i załatwienie sprawy poprzez serwis e-Miasto.  
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych w Urzędzie Miejskim zmodernizowano serwerownie zakończono prace nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów, zmodernizowano 31 komputerowych stanowisk pracy.

Opcje strony

do góry