Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej gminy oraz zaleceń i decyzji ogólnokrajowych.

Zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej gminy oraz zaleceń i decyzji ogólnokrajowych.
 
 
Jeśli odczuwasz objawy koronawirusa, powiadom o tym Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ożarowie Mazowieckim:
 
 • 22 733 73 33 w godzinach 8:00-16:00
 • 602 472 821 całodobowo
 • Specjalna całodobowa infolinia NFZ 0 800 190 590.
Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno -  epidemiologiczną. 
 
Każdego dnia na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ozarow.psse.waw.pl zamieszczany jest komunikat przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu warszawskiego zachodniego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.
 
Praca Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Urzędnicy pracują normalnie, jednakże spotkania z Interesantami zostały ograniczone do minimum. Każdą ze spraw, którą możecie Państwo załatwić zdalnie - załatwcie zdalnie (mail, telefon, e-PUAP) - dla własnego i naszego bezpieczeństwa. 
Jeśli to nie jest możliwe złóżcie wypełnione i podpisane dokumenty w biurze podawczym przy ul. Warszawskiej 115. 
Pracujemy:
 • w poniedziałki: 10.00 -18.00
 • w pozostałe dni: 8.00 – 16.00
Tu znajdziecie nasze telefony i adresy mailowe:
W zakładce komunikaty na www.lomianki.pl znajdziecie wszystkie bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemicznej i zmianach, które są jej konsekwencją. Zapraszamy do śledzenia: https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty
 
Wszystkie place zabaw na terenie gminy zostały zamknięte do odwołania
Nie korzystajcie z placów zabaw – to w obecnej sytuacji niebezpieczne!
 
Straż Miejska poza swoimi zadaniami statutowymi obserwuje zamknięte place zabaw i prosi rodziców z pociechami o wybranie bezpieczniejszych w tym czasie miejsc, jeździ ulicami gminy i przez megafon zwraca uwagę, aby unikać skupisk ludzi,  tłumaczy grupom młodzieży, że bezpieczniejsi są w domach,   Strażnicy Miejscy oplakatowali urzędowymi apelami skierowanymi do obywateli Ukrainy (po ukraińsku) wszystkie duże sklepy, słupy. 
 

„Paczka dla Seniora” i nie tylko
23 marca br. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Łomiankach uruchomił kolejny program pomocowy.

Jego celem jest zakup i dostarczenie podstawowych zakupów żywnościowych osobom potrzebującym. Zakupy będą finansowane ze środków budżetowych OPS. 

Wsparcie otrzymają mieszkańcy gminy, którzy są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Mowa głównie o seniorach powyżej 65. roku życia, którzy mieszkają samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku czy z niepełnosprawnością.

Taką pomocą zostaną objęte także osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich. 


Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 22 751 90 57 wew. 101 od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 12:00.
 
Telefoniczna pomoc psychologiczna dla osób  objętych kwarantanną i/ lub potrzebujących wsparcia psychologicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do konsultacji psychologicznych przez telefon. Osoby objęte kwarantanną i/ lub potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą otrzymać indywidualną pomoc psychologiczną drogą telefoniczną pod nr telefonu 22 732 70 85.

 
Telefon jest czynny w:
 • poniedziałek 11.00-18.00.
 • wtorek 8.00-12.00, 15.00-18.00.
 • środa 8.00-18.00.
 • czwartek 8.00-18.00.
 • piątek 8.00-12.00.
 
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  880 330 264 czynny jest w środy i czwartki w godz. 12.00-15.00.
 
Teleporady dla osób uzależnionych i ich bliskich
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny udziela telefonicznych porad specjalisty-terapeuty osobom mającym problemy alkoholowe bądź narkotykowe oraz ich bliskim:
 • problemy alkoholowe: poniedziałki w godz. 12.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 15:00-18:00 (Teresa Kopka - tel. 669 484 455)
 • problemy narkotykowe: środy w godz. 18.00-20.00 (Anna Twierdziańska - tel.: 502 336 947)
 • punkt konsultacyjny dla młodzieży: środy w godz. 17.00-19.00 (Tomasz Pawluk - tel. 602 347 796)
 
Wydłużono termin zamknięcia placówek oświatowych do 10 kwietnia br.
Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), w którym   zostały   określone   zadania   dyrektora   jednostek   systemu   oświaty  związane  z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Przypominam, iż działanie to ma na celu pozostanie dzieci i młodzieży w domu. Dzieci i młodzież są łatwymi nośnikami wirusa, dlatego konieczne jest ograniczenie ich kontaktów do niezbędnego minimum.
 
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych cały czas trwa 
Pomimo zamkniętych placówek rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych cały czas trwa.
 
Przypominamy o nowych zasadach rekrutacji, wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiczną.
 
Uwaga przedsiębiorcy!
Jeśli jesteście Państwo przedsiębiorcami, prowadzicie swoją działalność na terenie Gminy Łomianki i w Łomiankach płacicie podatki należne gminie tj.: podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych możecie wnioskować  o: 
 • odroczenie terminu zapłaty,
 • rozłożenie na raty,
 • w wyjątkowych sytuacjach - o ich umorzenie. 
Wnioski poszczególnych przedsiębiorców będą rozpatrywane w oparciu o ich indywidualną sytuację.
Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat odpowiedzą na Państwa pytania.
Tel.: 22 768 63 17 lub  22 768 63 14, mail: malgorzata.kepa@lomianki.pl
 
wniosek CEIDG-1:
Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego lub innego narzędzia umożliwiającego dokonanie złożenia wniosku CEIDG-1 ( np.: czynności zawieszenia , wznowienia czy  wprowadzenia innych zmian do CEIDG ) mogą wypełniony i podpisany wniosek w formie tradycyjnej złożyć w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115.
 
Wnioski przyjmowane są w:
 • poniedziałki w godz. 10.00-18.00
 • od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej tel. 22 768 62 10
 
Biblioteka Publiczna w Łomiankach
Wszystkie placówki Biblioteki Publicznej w Łomiankach są nieczynne do odwołania. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych, który przypada na czas zamknięcia zostaje przedłużony do 15 kwietnia br.
W czasie, gdy nie można odwiedzić biblioteki osobiście, zachęcamy do korzystania z nowego katalogu zbiorów. Nowością jest możliwość wypożyczania e-booków na swoją kartę biblioteczną.  Nowy katalog dostępny jest pod adresem http://katalog.biblioteka.lomianki.pl
 
Centrum Kultury w Łomiankach zaprasza do spotkań online szczegółowe informacje na www.kultura.lomianki.pl
 
Gminny Program Wymiany Pieców - wstrzymany do odwołania
Wstrzymano do odwołania rozpatrywanie nowo składanych wniosków na udzielenie dotacji celowej w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców.  Przyczyną tego jest konieczność przeprowadzania kontroli w budynkach mieszkańców. 
 
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) 
 • na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) mogą przebywać JEDNOCZEŚNIE tylko 2 osoby. 
 • do odwołanie zmianie ulegają również godziny pracy
GPSZOK będzie czynny
wtorki, czwartki w godz.8.00-14.00
pozostałe dni - nieczynne
Zmiana obowiązuje do odwołania
 
Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego o zamknięciu wszystkich Zamiejscowych Punktów Obsługi Klienta
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął decyzję o zamknięciu wszystkich Zamiejscowych Punktów Obsługi Klienta do odwołania.
Przed wizytą w siedzibie Urzędu, w trosce o wspólne dobro zachęcamy do kontaktu z Urzędem telefonicznie, faxem lub e-mailowo:
tel. 22 725 42 91, 22 731 90 04, 22 733-73-99
fax  22  725 41 44  
e-mail:  wabl@praca.gov.pl
 
Komunikat w sprawie wizyt profilaktycznych dzieci
Komunikat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 
oraz Konsultantów krajowych w dziedzinie pediatrii, medycyny rodzinnej i epidemiologii dotyczący wizyt profilaktycznych dzieci znajduje się tutaj https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/8824,Komunikat-w-sprawie-wizyt-profilaktycznych-dzieci.html
 
Uwaga! Wszystkie informacje dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem znajdują się na www.lomianki.pl w zakładce Komunikaty
 
 
mn
24.03.2020
fot.pixabay
 

Opcje strony

do góry