Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana terminu wnoszenia opłat

za użytkowanie wieczyste

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Łomianki – nowe terminy wniesienia opłaty za 2020r.

 

  • Burmistrz Łomianek informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568), opłatę roczną za 2020 rok, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Łomianki wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.

 

 

PK
fot.KŻ
02.04.2020

Opcje strony

do góry