Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Samorządowa pomoc w trakcie epidemii

Podsumowanie dotychczasowych działań w gminie Łomianki.

Samorząd koordynuje działania służb opiekujących się chorymi pozostającymi w izolacji, mieszkańcami w kwarantannie, ale organizuje też dodatkową pomoc we własnym zakresie. Pomoc kieruje do najbardziej potrzebujących, najbardziej narażonych na zachorowanie. Wszystkie akcje pomocowe możliwe są wyłącznie dzięki doskonałej współpracy wszystkich jednostek gminnych i ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy.

​​1. Wsparcie osób bezdomnych

Osoby dotknięte kryzysem bezdomności, w okresie epidemii są szczególnie narażone na zachorowanie i potrzebują wyjątkowej troski i wsparcia. Bezwzględna dbałość o higienę i pozostanie w domach, to podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa, a w przypadku osób bezdomnych - niemożliwe do zrealizowania. 
Dlatego w trosce o wspólne bezpieczeństwo OPS po raz kolejny przygotował żywność dla osób dotkniętych bezdomnością. Tym razem do paczek z żywnością Urząd Miejski w Łomiankach dołożył rękawice ochronne, maseczki i środki higieny osobistej. Łomiankowscy Strażnicy Miejscy przekazali potrzebującym niezbędne produkty.

   

2. Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów, w środkach komunikacji miejskiej kursujących na terenie gminy Łomianki zostały wprowadzone następujące środki ostrożności:

  • wszystkie powierzchnie, których mogą dotykać pasażerowie ( przyciski, poręcze, uchwyty, kasowniki, biletomaty) są codziennie dezynfekowane
  • ​raz w tygodniu autobusy są ozonowane i dezynfekowane środkami płynnymi
  • kierowcy zostali wyposażeni w płyny dezynfekujące, ściereczki ze środkiem dezynfekującym oraz rękawiczki ochronne
  • w autobusach zostały wprowadzone specjalnie wydzielone strefy, w rejonie kabiny kierowcy, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń. Wydzielenie strefy w rejonie kabiny kierowcy,  skutkuje brakiem możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów pierwszymi drzwiami w autobusach (o zablokowanych drzwiach informuje specjalne oznakowanie).
  • przyciski do otwierania drzwi zostały wyłączone z użytkowania ( zaklejone), drzwi są każdorazowo otwierane przez kierowców.

3. Wyłączenie przycisków przy przejściach dla pieszych

W celu zapewnienia najwyższych standardów higieny na czas ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa, przyciski uruchamiające zielone światło na przejściach dla pieszych w Łomiankach zostały przełączone w tryb automatyczny.
Oznacza to, że pieszy zbliżający się do przejścia nie musi już włączać przycisku. Zielone światło zapali się automatycznie.

   

4. Dezynfekcja przystanków autobusowych w gminie.

Urząd Miejski dwukrotnie już zdezynfekował wszystkie przystanki w gminie. Akcja będzie powtarzana cyklicznie.

   

5. Wsparcie dla sklepów i restauracji

  • Zebraliśmy i opublikowaliśmy w biuletynie informacyjnym dane łomiankowskich sklepów i restauracji, które świadczą, usługę zakupów „z dostawą pod drzwi”.​​
  • Maseczki dla lokalnych sklepów - urzędnicy zaopatrzyli sprzedawców w maseczki ochronne.  Pracownicy sklepów są szczególnie narażeni na kontakt z wirusem poprzez bezpośredni i częsty kontakt z klientem.

   

6. „Paczka dla Seniora” i nie tylko

23 marca br. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Łomiankach uruchomił kolejny program pomocowy. Jego celem jest zakup i dostarczenie podstawowych zakupów żywnościowych osobom potrzebującym. Zakupy są finansowane ze środków budżetowych OPS. 
Wsparcie otrzymują mieszkańcy gminy, którzy są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Mowa głównie o seniorach powyżej 65. roku życia, którzy mieszkają samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku czy z niepełnosprawnością.
Taką pomocą zostały też objęte także osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich. 

   

7. Telefoniczna pomoc psychologiczna dla osób  objętych kwarantanną i/ lub potrzebujących wsparcia psychologicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do konsultacji psychologicznych przez telefon. Osoby objęte kwarantanną i/ lub potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą otrzymać indywidualną pomoc psychologiczną drogą telefoniczną pod nr telefonu 22 732 70 85.

8. Teleporady dla osób uzależnionych i ich bliskich

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny udziela telefonicznych porad specjalisty-terapeuty osobom mającym problemy alkoholowe bądź narkotykowe oraz ich bliskim.

9. Podatki przedsiębiorców

Jeśli jesteście Państwo przedsiębiorcami, prowadzicie swoją działalność na terenie Gminy Łomianki i w Łomiankach płacicie podatki należne gminie tj.: podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych możecie wnioskować  o: 

  • odroczenie terminu zapłaty,
  • ​rozłożenie na raty,
  • w wyjątkowych sytuacjach - o ich umorzenie. 

10. Wsparcie dla placówek medycznych

31 marca zespół OSP z Dziekanowa Polskiego rozstawił namiot przed izbą przyjęć szpitala w Dziekanowie Leśnym. Namiot będzie wykorzystywany na punkt przyjęć pacjentów. Łomiankowska Straż Miejska udzieli wsparcia w zakresie nowej organizacji ruchu pojazdów na terenie szpitala a szczególnie przestrzegania przepisów w tym zakresie. Na miejscu ustalono procedury współpracy związane z zagrożeniami, które mogą pojawić się po zmianie profilu leczenia Oddziału Pediatrii.

Namiot do badań rozstawiliśmy również przy przychodni Royal Med.

Wolontariusze współpracujący z gminą systematycznie dostarczają szpitalowi i przychodniom maseczki.

      

11. Przekazujemy bieżące informacji na temat koronowirusa

www.lomianki.pl, fb: Urząd Miejski w Łomiankach, fb Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina Łomianki, ulotki, plakaty – również w języku ukraińskim.

 

MJR
fot.zasoby WKZ
05.04.2020

 

Opcje strony

do góry