Oficjalny Serwis Informacyjny

Gminny system nagradzania uczniów

1. Zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki określa Zarządzenie Nr WAO.0050.7.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 10 stycznia 2023 r.

2. Regulamin przyznawania uczniom nagród Burmistrza Łomianek określa Zarządzenie Nr WAO.0050.107.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Opcje strony

do góry