Oficjalny Serwis Informacyjny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
Łomianki, ul. Baczyńskiego 7

Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki
 
e-mail: gkrpa@lomianki.pl
 
tel. 516-768-864
(czynny w godzinach pracy komisji)
 
 • Teleporady dla osób uzależnionych i ich bliskich

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowy informuje, że Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny,
 udziela telefonicznych porad specjalisty-terapeuty osobom mającym problemy alkoholowe bądź narkotykowe oraz
 ich bliskim:

 • problemy alkoholowe: poniedziałki w godz. 12.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 15:00-18:00  (Teresa Kopka - tel. 669 484 455)
 • problemy narkotykowe: środy w godz. 18.00-20.00 (Anna Twierdziańska - tel.: 502 336 947)
 • punkt konsultacyjny dla młodzieży: środy w godz. 17.00-19.00 (Tomasz Pawluk - tel. 602 347 796)

Spotkania Komisji odbywają się w każdą środę w godz. 15.00 - 18:00

Skład Komisji:

 1. Przewodnicząca - Alina Skurska
 2. Sekretarz - Joalanta Pająk
 3. Urszula Nowak
 4. Agnieszka Godyń
 5. Ryszard Tomaszewski
 6. Tadeusz Saczywko
 7. Krzysztof Wacikowski
 8. Marcin Ohirko
 9. Monika Drabarek
 10. Marcin Chmielewski
Gminny Punkt Konsultacyjny, w siedzibie komisji przy ul. Baczyńskiego 7, udziela porad specjalisty-terapeuty osobom mającym problemy alkoholowe bądź narkotykowe oraz ich rodzinom:
 • problemy alkoholowe: poniedziałki w godz. 12.00-18.00 (p. Teresa Kopka)
 • punkt konsultacyjny dla młodzieży: środy w godz. 17.00-19.00 (p. Tomasz Pawluk)
 • problemy narkotykowe: środy w godz. 18.00-20.00 (p. Anna Twierdziańska)
 
Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień Warszawa ul. Żeromskiego 13 (telefon: 22 663 54 39) udziela pomocy mieszkańcom gminy Łomianki
 
Czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. 
 
UWAGA:
Ze względu na sytuację epidemiczną zostały ODWOŁANE:
- spotkania Komisji w dn. 18.03.2020 r. oraz 25.03.2020 r.;
- badania biegłych sądowych zaplanowane na 20.03.2020 r. .
Zawieszone zostało także działanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. 
 

Opcje strony

do góry