Oficjalny Serwis Informacyjny

Jak zostać posiadaczem Łomiankowskiej Karty Mieszkańca?

1. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA 

 • Wejdź na stronę www.karta.lomianki.pl i dokonaj rejestracji.
 • Przy podawaniu danych sprawdź czy zostały one wprowadzone poprawnie. Błąd w adresie e-mail lub numerze telefonu utrudni proces aktywacji konta.
 • Po rejestracji otrzymasz link lub sms aktywacyjny (w zależności od sposobu rejestracji). Użyj go do aktywacji konta.
 • Sprawdź folder SPAM w skrzynce e-mail. Może się zdarzyć, że tam trafi mail z linkiem aktywacyjnym.
 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami przesłanymi w mailu lub sms-ie.
 • W przypadku braku możliwości aktywacji utworzonego konta nie twórz nowego – skontaktuj się z Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej poprzez email: karta@poczta.lomianki.pl lub tel. 22 888 98 50
   

2. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 • Sama rejestracja na stronie i aktywacja konta nie jest równoznaczna z przystąpieniem do programu Łomiankowskiej Karty Mieszkanca. Po zalogowaniu (przez stronę: www.karta.lomianki.pl) na swoje konto musisz jeszcze złożyć wniosek o przystąpienie do programu Łomiankowskiej Karty Mieszkańca.

 • Przy wypełnianiu wniosku unikaj drukowanych liter oraz dokładnie sprawdzaj wprowadzane dane aby uniknąć literówek.
 • Czytaj instrukcje i wskazówki wyświetlane w formularzu.
 • Dołącz swoje zdjęcie zgodne z wymogami opisanymi obok miejsca na dołączenie zdjęcia.
 • Jeśli nie pracujesz, a jesteś zameldowany otrzymasz maila z załączonym Oświadczeniem, które musisz wypełnić i odesłać do nas.
 • W przypadku dokumentów podatkowych pamiętaj o dołączeniu pełnej dokumentacji:​​​​
 1. deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy:-w przypadku rozliczenia w formie papierowej: oryginał, zdjęcie lub skan pierwszej strony formularza PIT, w którym podatnik wskazał miejsce zamieszkania na terenie Miasta zawierający prezentatę (pieczątkę) Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany-w przypadku rozliczenia w formie elektronicznej: pierwsza strona formularza PIT-36 lub PIT-37, w którym podatnik wskazał miejsce zamieszkania gminę Łomianki wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO), do pobrania na stronie US po uprzednim zalogowaniu się przez ePUAP;

  lub
 2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, w której podatnik wskazał miejsce zamieszkania na terenie Miasta;
   
 • Informację o aktywacji dostaniesz mailem lub smsem. Dopiero wtedy możesz korzystać z pełnej funkcjonalności aplikacji Łomiankowskiej Karty Mieszkańca dostępnej na smartfony z systemem Android lub iOS.
 • W przypadku dołączenia niewłaściwej fotografii lub braku wystarczających danych do weryfikacji kryteriów przyznania ŁKM wniosek zostanie zwrócony do poprawy z adnotacją co należy poprawić czy dołączyć. Powiadomienie otrzymasz mailem bądź smsem. 
 • W każdej chwili masz możliwość przesłania wniosku o zmianę danych osobowych z poziomu swojego konta na stronie www.karta.lomianki.pl
 • W przypadku wątpliwości skontaktuj się z z Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej poprzez email: karta@poczta.lomianki.pl lub tel. 22 888 98 50

Opcje strony

do góry