Oficjalny Serwis Informacyjny

Legalizacja pobytu PESEL

Od 16 marca ruszyła rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i którzy chcą pozostać w Polsce.

 • Tzw. „PESEL uchodźcy” dotyczy wyłącznie osób, które przekroczyły granicę z Polską  nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.
 • Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski wcześniej otrzymują nr PESEL na dotychczasowych zasadach, tj. przy zameldowaniu lub w trybie wnioskowym z podaniem podstawy prawnej ubiegania się o numer PESEL.

Od 23 marca zapisy w celu uzyskania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy będą prowadzone wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

 • Tel. 22 888 98 13 czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00-16.00.

Osoby zainteresowane wyrobieniem numeru PESEL biometrycznego informujemy, że  wszystkie terminy na miesiąc kwiecień i maj są już zajęte.
Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Należy to zrobić w ciągu sześćdziesięciu dni od przekroczenia granicy.

Шановні громадяни України !

Запис на подачу заявки, на отримання номера PESEL громадянам України , будуть прийматись тільки в телефонному режимі . З понеділка по п‘ятницю : з 14:00 - 16:00 по номеру 22 888 98 13 

 

Jak się zarejestrować - Як зареєструватися

 

 

Usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wniosek o PESEL  _UA

Wniosek o PESEL _RUS

Zasady transliteracji z języka ukraińskiego

Zasady transliteracji z języka rosyjskiego

 

 1. jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 2. jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
 3. jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 4. jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

          oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

           Informację o numerze PESEL, znajdziesz w sekcji Co to jest numer PESEL.

 • Kto może uzyskać

  Każdy, kto spełnia warunki wymienione w sekcji Kiedy możesz skorzystać oraz:

  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.
 • Co musisz przygotować

  Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

  Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

  Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (plik .pdf, 517 kB). Wniosek możesz też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Możesz też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej (plik .pdf, 549 kB).
  • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.
  • Dane, które wpiszesz we wniosku:
   • imię i nazwisko,
   • data i miejsce urodzenia,
   • kraj urodzenia i obywatelstwo,
   • data wjazdu do Polski,
   • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
   • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
  • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.
 • Co musisz zrobić

  Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

  Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

  Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

  1. Wypełnij wniosek, przygotuj potrzebne dokumenty oraz zdjęcie – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Na wniosku złóż własnoręczny podpis.
  3. Złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy – szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  4. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
  5. Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.
  6. Jeżeli masz ukończone 18 lat, na wniosku możesz wyrazić zgodę na:
  • wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych. Informacje o Rejestrze Danych Kontaktowych znajdziesz w sekcji Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych;
  • potwierdzenie profilu zaufanego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co to jest profil zaufany.
 • Gdzie składasz wniosek

  W dowolnym urzędzie gminy. 

 • Ile zapłacisz

  Usługa jest bezpłatna.

 • Gdzie odbierzesz potwierdzenie

  W urzędzie gminy, w którym składasz wniosek.

 • Co to jest numer PESEL

  To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

  Numer PESEL umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.

  • datę urodzenia,
  • numer porządkowy,
  • oznaczenie płci
  • liczbę kontrolną.
 • Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych

  Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:

  Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

  • dokumentach gotowych do odbioru, 
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.
 • Co to jest profil zaufany

  Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

  Do czego służy profil zaufany?

  Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:

  Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:

  1. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
  2. Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).
  • Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
  • Na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
  • Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
  • Urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).
  • na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy;
  • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMSM z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).
 • Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


 • Коли можна отримати

  Ви можете отримати номер PESEL, якщо:

  • Ви є громадянином України, або
  • Ви є громадянином України і маєте Картку поляка, або
  • Ви є найближчим членом родини громадянина України, який має Картку поляка, або
  • Ви є дружиною/чоловіком громадянина/громадянки України, але не маєте громадянства України

  і Ви прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями у Вашій країні.

 • Хто може отримати

  Усі, хто відповідає умовам, наведеним у розділі Коли можна отримати і:

  • прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв'язку з бойовими діями,
  • з’явився (подав заяву) в адміністрацію будь-якої ґміни.
 • Що потрібно підготувати

  • Заяву про надання номера PESEL громадянину України у зв'язку зі збройним конфліктом. Заяву також можна отримати в адміністрації будь-якої ґміни. Ви також можете завантажити заяву російською мовою.
  • Документ, що підтверджує дані, які ви вказуєте в заяві, включаючи вашу особистість. Якщо у вас немає такого документа, то підписання вами заяви юридично еквівалентно заяві про те, що ваші дані вірні.
  • Дані, які Ви вводите в заяву:
   • ім'я та прізвище,
   • дату і місце народження,
   • країну народження і громадянство,
   • дату в’їзду до Польщі,
   • український ідентифікаційний номер ‒ якщо такий маєте,
   • для отримання довіреного профілю повідомте контактні дані: адресу електронної пошти та польський номер телефону.
  • Якщо Ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично здійснює опіку над дитиною.
  • Кольорову фотографію на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і - якщо Ви на фото в темних окулярах або в капелюсі - відповідну довідку. Перевірте, яким умовам має відповідати фотографія.

  Для отримання довіреного профілю потрібно мати:

  • мобільний телефон у робочому стані з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого Ви є,
  • адресу електронної пошти, яку Ви використовуєте.

  Пам'ятайте! Під час подачі заяви будуть зняті відбитки Ваших пальців.

 • Що треба зробити

  1. Заповнити заяву, підготувати необхідні документи та фото - подробиці можна знайти в розділі Що потрібно підготувати.

  Заява подається особисто. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова, крім випадків, коли її особа встановлюється на підставі заяви.

  Заяву від імені дитини подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть.

  1. Поставити власноручний підпис на заяві.
  2. Подати заяву в адміністрацію будь-якої ґміни – подробиці можна знайти в розділі Куди подавати заяву.
  3. Службовець візьме відбитки Ваших пальців.
  4. Ви отримаєте роздруківку підтвердження надання номера PESEL.
  5. Якщо Вам виповнилося 18 років, у заяві можете дати згоду на:
  • внесення даних (адреса електронної пошти, номер мобільного телефону) до реєстру контактних даних. Інформацію про Реєстр контактних даних можна знайти в розділі Що являє собою Реєстр контактних даних;
  • Підтвердження довіреного профілю. Додаткову інформацію дивіться у розділі Що являє собою довірений профіль.
  1. Якщо в заяві є пропуски - службовець попросить Вас їх заповнити. Адміністрація може не розглядати Вашу заяву, якщо заява не відповідає офіційним вимогам.
 • Куди подавати заяву

  В адміністрацію будь-якої ґміни.

 • Скільки потрібно заплатити

  Послуга безкоштовна.

 • Що являє собою номер PESEL

  Це одинадцятизначний цифровий символ, який точно ідентифікує фізичну особу. Номер PESEL включає:

  • дату народження,
  • податковий номер,
  • позначення статі,
  • контрольне число.

  Номер PESEL дозволить Вам, наприклад, скористатися послугами охорони здоров'я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі.

 • Що являє собою Реєстр контактних даних

  Реєстр контактних даних (RDK) — це база даних, завдяки якій Ви можете бути впевнені, що державна адміністрація має доступ до Ваших поточних контактних даних. Для чого адміністрації потрібні Ваші контактні дані? Вони дозволяють швидко та ефективно зв’язатися з Вами, щоб повідомити Вас про:

  • готові документи, 
  • розгляд поданих заяв, 
  • необхідність доповнити інформацію з Ваших питань або документи, що оформляються в адміністраціях.

  Пам'ятайте! RDK не використовується для надсилання Вам маркетингових або рекламних оголошень, а лише для інформування про питання, які безпосередньо стосуються Вас. Ваші дані в RDK в безпеці. Доступ до них мають лише органи державного управління та суб’єкти, які виконують державні функції. 

 • Що являє собою довірений профіль

  ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ – це цифровий інструмент, який дозволяє вирішувати офіційні справи онлайн, не виходячи з дому.

  Для чого потрібен довірений профіль?

  1. В Інтернеті він виконує ту ж функцію, що і документ, який посвідчує особу.
  2. Він дозволяє підписати електронний документ підписом, юридично еквівалентним власноручному підпису (тільки для державних осіб).

  Якщо Ви вкажете в заяві, що хочете підтвердити довірений профіль:

  • На вказаний у заяві номер мобільного телефону буде надіслано SMS-повідомлення з одноразовим кодом. Повідомте код службовцю.
  • На адресу електронної пошти, вказану в заяві, буде надіслано одноразовий код, який Ви можете, але не зобов'язані, повідомити службовцю (якщо Ви не можете отримати цей код, службовець все одно підтвердить Ваш довірений профіль).
  • Ви отримаєте роздруківку підтвердження створення довіреного профілю.
  • Службовець попросить Вас підписати зобов'язання, що Ви не будете ділитися своїм довіреним профілем з іншою особою (на другому примірнику роздруківки).

  Коли Ваш довірений профіль буде готовий, Ви отримаєте додаткову інформацію:

  • на адресу електронної пошти, вказану в заяві, в наступному повідомленні Ви отримаєте ім'я користувача (логін) і підтвердження, що Ваш довірений профіль готовий;
  • на номер мобільного телефону, вказаний у заяві, Ви отримаєте ще одне SMS-повідомлення з одноразовим паролем для активації довіреного профілю (не потрібно відразу активувати довірений профіль).
 • Правова підстава

  Закон від 12 березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

źródło: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy
                https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua


DO CZEGO POTRZEBNY JEST PESEL?

Numerem PESEL posługujemy się w Polsce aby:

 • podjąć pracę,
 • założyć działalność gospodarczą,
 • zarejestrować się jako osoba bezrobotna,
 • założyć rachunek w banku,
 • korzystać z opieki zdrowotnej,
 • podjąć naukę w  szkole i na uczelni,
 • korzystać z pomocy finansowej Państwa.

Numerem PESEL będzie też niezbędny do złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy w Urzędzie ds. Cudzoziemców.https://lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/zalatw-sprawe-w-urzedzi/sprawy-obywatelski/pesel-uchodzcy-z-ukrainy


FORMA DOKUMENTU

Wnioskodawcy będą otrzymywali papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL, potwierdzenie wydania profilu zaufanego, haseł", ale nie otrzymają dokumentu w formie plastikowej karty.

Trwają prace nad wdrożeniem mobilnego  dokument tożsamości dla obywateli Ukrainy.

W przyszłości dokument można będzie „ściągnąć” i  zainstalować np. na telefonie komórkowym. Rząd zapewnia, że każdy pełnoletni obywatel Ukrainy objęty ww.  procedurą będzie mógł skorzystać z dokumentu Diia.pl (Дія пл) udostępnionego w ramach aplikacji mObywatel.


Urząd do Spraw Cudzoziemców

ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa tel.+48 477217575

Czynna w dni robocze w godzinach 9:00-15:00

żródło: https://www.gov.pl/web/udsc/procedura-udzielania-ochrony-miedzynarodowej2


Pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają obywatelom Ukrainy informacji na temat legalizacji pobytu w punktach informacyjnych m.st. Warszawy. MUW uruchomił też całodobową infolinię pod numerem 987, obsługiwaną również w języku ukraińskim.

Punkty od 25 lutego br. funkcjonują na

- Dworcu Wschodnim (ul. Kijowska 20, hala główna – szklany kontener) czynny w godzinach 8:00-20:00);

- Dworcu Zachodnim (al. Jerozolimskie 142) – w Punkcie Obsługi Pasażera; czynny w godzinach 8:00-20:00.

Dworzec Centralny (Warszawa, Aleje Jerozolimskie 54) na miejscu są m.in. pracownicy Wydziału ds. Cudzoziemców którzy udzielają informacji i kierują uchodźców do punktu recepcyjnego otwartego w dniu 03 marca na COS Torwar.

W punkcie na Torwarze znajduje się 500 miejsc dla potrzebujących, którzy na miejscu uzyskają niezbędną pomoc medyczną oraz informacje dotyczące pobytu i zakwaterowania. 

W ww. punktach osoby potrzebujące pomocy otrzymają informacje w języku m.in. ukraińskim.


Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu są dostępne na stronie www.ua.gov.pl

Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce można też zadzwonić pod ogólnopolski numer: +48 47 721 75 75. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.


Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni; możliwość poruszania się po strefie Schengen,
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym,
 • po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym,
 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni,
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

W przypadku złożenia w Polsce wniosku o status uchodźcy, wnioskodawca nie może wyjeżdżać poza granice naszego kraju.

Jeśli obywatel RP w tej chwili przebywa na terytorium Ukrainy, powinien bezwzględnie: zarejestrować się w systemie Odyseusz, na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Procedura uchodźcza - źródło: http://uchodzcy.info/infos/procedura-uchodzcza/

Opcje strony

do góry