Oficjalny Serwis Informacyjny

Zakwaterowanie/Поселення

Dla osób uciekajacych z Ukrainy po 24 lutego 2022 r., Starosta Warszawski Zachodni udostępnił  2 obiekty: / Для громадян, які прибули з України після 24 лютого 2022р. Староста Варшави (Starosta Warszawski Zachodni ) виділив під поселення 2 обєкти:

  • Kręczki  - gm. Ożarów Mazowiecki (hala widowiskowo-sportowa)  - 40 miejsc/( спортивний зал) -40 місць
  • Julinek - gm. Leszno (ośrodek szkolno-wychowawczy) - 100 miejsc/(шкільний комплекс)- 100 місць.

Zapytania w sprawie wolnych miejsc do zakwaterowania należy kierować do Dyrektor OPS-u w Łomiankach - p.Dominiki Kowalczyk-Ptasińskiej tel.22 751 90 57 w.120, czynny w godz. 8.00-16.00/ З питаннями у справі вільних місць для поселення просимо звертатися до p.Dominika Kowalczyk-Ptasińska tel.22 751 90 57 w.120

UWAGA:  w/w telefon  jest telefonem interwencyjnym w sytuacji pomocy w kwaterunku uchodźców. Nie jest to telefon informacyjny. W przypadku pytań dotyczących innych zagadnień niż zakwaterowanie prosimy kontaktować się z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi UM.

OPS nie pośredniczy w kwaterowaniu uchodźców u osób prywatnych.
Bardzo prosimy o rozwagę podczas deklarowania możliwości przyjęcia uchodźców. Udostępnienie lokalu nie wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowego dofinansowania lub zwrotu kosztów poniesionych w związku z pobytem uchodźców.

 


Pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają obywatelom Ukrainy informacji na temat legalizacji pobytu w punktach informacyjnych m.st. Warszawy. MUW uruchomił też całodobową infolinię pod numerem 987, obsługiwaną również w języku ukraińskim.

Punkty od 25 lutego br. funkcjonują na

- Dworcu Wschodnim (ul. Kijowska 20, hala główna – szklany kontener) czynny w godzinach 8:00-20:00);

- Dworcu Zachodnim (al. Jerozolimskie 142) – w Punkcie Obsługi Pasażera; czynny w godzinach 8:00-20:00.

W ww. punktach osoby potrzebujące pomocy otrzymają informacje w języku m.in. ukraińskim.


Працівники Mazowickiego Urzędu Wojewódzkiego інформують громадян України щодо питань легалізації перебування у Польщі працюють два інформаційні пункти у Варшаві. Цілодобова   інфолітія 987 є також на українській мові.

Пункти від 25 лютого у м. Варшава

  • Dworzec Wschodni( ul.Kijowska 20, головний зал шкляний контейнер)в годинах 8.00-20.00
  • Dworzec Zachodni(al. Jerozolimskie 142, пункт обслуговування пасажирів) в годинах 8.00-20.00

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu są dostępne na stronie www.ua.gov.pl

Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce można też zadzwonić pod ogólnopolski numer: +48 47 721 75 75. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

Ogólnopolskie informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie:

    - ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
    - wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
   -  wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
    - posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
    - wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
    - zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Jeśli obywatel RP w tej chwili przebywa na terytorium Ukrainy, powinien bezwzględnie: zarejestrować się w systemie Odyseusz, na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.


Urząd do Spraw Cudzoziemców підготував інфолінію для осіб потребуючих допомоги у питаннях з легалізації.Інформація є доступна на сторінці

www.gov.pl   Отримати інформацію можна також за телефоном +48 47 721 75 75

Громадянин України може вїхати на територію Польщі на підставі

-безвізового руху побіометричному паспорті

-візи типу D, візи Шенген типу C.

-дозволу на тимчасове чи постійне перебування, дозвіл резидента довготермінового ЄС.

-Заяви про надання міжнародної охорони, складеної на Польській границі.


Źródło:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Opcje strony

do góry