Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/sport-i-rekreacja/przeprawa-przez-wisle/7247,Przeprawa-promowa-przez-Wisle.html
2022-08-16, 00:08

Przeprawa promowa przez Wisłę

Promem przez WisłęProm Turkawka Łomianki - Nowodwory

Urząd Miejski w Łomiankach nie jest właścicielem promu. Linię nadzoruje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, który podpisuje umowę z konkretnym operatorem obsługującym przeprawę promową.

Aktualizacja z 19.05.2022

Ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na Warszawskie Linie Turystyczne, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie informuje iż nie przewiduje uruchomienia w bieżącym roku przeprawy promowej Turkawka.

 
 
 

Opcje strony