Oficjalny Serwis Informacyjny

Komisja Dialogu Społecznego ds. zieleni i ochrony przyrody

 

W 2019 r. Burmistrz Łomianek powołała Komisję Dialogu Społecznego ds. zieleni i ochrony przyrody. Fakt ten otworzył przed mieszkańcami Łomianek zupełnie nową przestrzeń pozwalającą na współtworzenie oraz opiniowanie programów, projektów i strategii o kluczowym znaczeniu dla przyszłego kształtu i wyglądu miejsca w którym żyją.

Zebrania KDS mają charakter otwartych spotkań . Celem działania jest podejmowanie i wskazywanie  istotnych społecznie celów i inicjatyw w obszarze kształtowania zieleni miejskiej oraz ochrony przyrody.

Nabór do KDS był otwarty. Kandydatów zgłaszały lokalne organizacje  społeczne. Ostatecznie skład Komisji ukształtował się następująco :

Wojciech Berger – Przewodniczący,
Dariusz Dąbrowski - V Przewodniczący,
Sylwia Maksim Wójcicka – Sekretarz
ponadto do Komisji weszli
Agnieszka Gawron-Smater/radna RM /,
Wojciech Morycinski, Michael Schladt,
Ilona Pawluk,
Elżbieta Chialastri.
Dodatkowo akces zgłosili ; Karolina Zwoniarska, Wojciech Kamiński, J.Lewandowski.
Jan Umiastowski oraz fundacja KIM reprezentowana przez Elizę i Marcina Chodorowskich.

Rezultatem dotychczasowej pracy Komisji było uchwalenie prze Radę Miejską, przygotowanego we współpracy z Urzędem Miejskim Programu kształtowania Zieleni i Ochrony Przyrody : „ ZIELONE ŁOMIANKI „

Działania oraz formułowane przez Komisję oceny i propozycje mają charakter „ ponad wszystkimi podziałami „. Jedynym ich celem jest przyczynienie się do poprawy wyglądu i wizerunku naszego miasta, a w dłuższym okresie wydatnej poprawy komfortu życia mieszkańców

Wojciech Berger – przewodniczący KDS ds. zieleni i ochrony przyrody

e-mail: kdszielen@poczta.lomianki.pl

Opcje strony

do góry