Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczn/komisje-dialogu-spolecz/komisja-ds-zwierzat/8347,Komisja-Dialogu-Spolecznego-ds-Zwierzat.html
14.07.2024, 19:14

Komisja Dialogu Społecznego ds. Zwierząt

Komisja Dialogu Społecznego ds. zwierząt została powołana w styczniu 2019 r.
W jej skład weszli wolontariusze, którzy od dawna działają w naszej gminie na rzecz bezdomnych zwierząt.

Pierwsze posiedzenia KDS ds. zwierząt , były poświęcone głównie zmianie gminnego  programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi i walki z bezdomnością zwierząt, który zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jest co roku uchwalany przez Radę Miejską. Dzięki naszym działaniom zostały wprowadzone liczne modyfikacje  uwzględniające potrzeby wszystkich zwierząt bezdomnych. Nasze działania mają na celu poprawę bytu bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Łomianki.

Staramy się z tymi działaniami dotrzeć do świadomości mieszkańców, nieść pomoc poprzez organizowanie akcji bezpłatnego chipowania zwierząt domowych, dokarmianie kotów wolno żyjących itp. Nasze spotkania są otwarte i zapraszamy na nie wszystkich mieszkańców, którym na sercu leży dobro naszych czworonogów.

Przewodnicząca KDS ds. zwierząt

Maria Dragunowicz

e-mail: kdszwierzeta@poczta.lomianki.pl

 

.

Opcje strony