Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczn/rada-mlodziezowa/8738,Rada-Mlodziezowa.html
2023-12-05, 00:15

Rada Młodzieżowa

 

Celem działania Rady Młodzieżowej jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, integracja środowisk oraz reprezentowanie młodzieży mieszkających na ternie Gminy. Organizacja aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz podejmowania działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Łomianek.

Uchwała powołująca Radę Młodzieżową

Zarządzenie Zarządzenie Nr WAO.0050.17.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023.

Zarządzenie Nr WAO.0050.265.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 11 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia uzupełnienia składu Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023

Zarządzenie Nr WAO.0050.319.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia składu Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023 po wyborach uzupełniających

 

Zapraszamy do kontaktu: radamlodziezowa@poczta.lomianki.pl

 

Opcje strony