Oficjalny Serwis Informacyjny

Rada Seniorów

Rada Seniorów została powołana uchwałą Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiejw Łomiankach

Głównym Celem Rady Seniorów jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych mieszkających na terenie Gminy Łomianki oraz zwiększenie ich zainteresowania i zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności we wszystkich obszarach i dziedzinach dotyczących seniorów, m.in. w zakresie wspierania, planowania i realizacji polityki senioralnej. W skład rady wchodzą seniorzy zamieszkali na terenie Gminy Łomianki.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Seniorów, które odbyło się 17 stycznia 2020 zostało wybrane prezydium w którego skład weszli:

  • Przewodnicząca: Anna Bernatowicz-Sobiech
  • Wiceprzewodnicząca: Alicja Siemianowska-Woźniak
  • Sekretarz: Hanna Sulak

Mail: radaseniorow@poczta.lomianki.pl

 

Opcje strony

do góry