Oficjalny Serwis Informacyjny

Chcę wywieźć...

 • Elektrośmieci

Na terenie gm. Łomianki można oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)ul. Brukowa 2A, 05-092 Łomianki 

 

ul. Szpitalna 2,
ul. Wiślana 3A,
ul. Warszawska 81
ul. Warszawska 119A

 • Zużyte baterie

Na terenie gminy Łomianki zużyte baterie można oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), ul. Brukowa 2A, 05-092 Łomianki, tel. 666-834-546

 • Odbiór odpadów podczas remontu drogi

Odpady należy dostarczyć do skrzyżowania z najbliższą przejezdną ulicą.

Udostępnianie odpadów we wskazanym w harmonogramie terminie przed godz. 7.00 rano, do skrzyżowania z najbliższą ulicą, na której nie trwa remont (przejezdną), jest jedynym możliwym sposobem na zrealizowanie przez firmę odbierającą odpady usługi odbioru w czasie remontu drogi

 • Co można jeszcze wywozić do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki (GPSZOK)?

GPSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy jako osób fizycznych (nie są odbierane odpady od firm i pochodzące z działalności gospodarczej). Na GPSZOK można wywozić takie odpady jak:

 • odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 • odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady zielone stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy;
 • odpady niebezpieczne;
 • chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • zużyte akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • odzież i tekstylia, w tym odpady opakowaniowe z tekstyliów.

Opcje strony

do góry