Oficjalny Serwis Informacyjny

Dlaczego zmieniamy system opłat

Wprowadzone przez ustawodawcę przepisy nie pozwalają na zastosowanie metody uzależniającej wysokość opłaty za odpady od ilości produkowanych śmieci.  Zgodnie z przepisami, gminy mają do wyboru cztery metody naliczania stawek:

  • od powierzchni mieszkania,
  • od zużycia wody,
  • od osoby
  • od gospodarstwa domowego.

Zmiany są konieczne, obecnie obowiązujący system się nie sprawdził. Nie wszyscy ujawniają się deklaracjach śmieciowych, ale wszyscy używają wody w życiu codziennym.

Oznacza to, że płacimy za osoby, których właściciele nieruchomości nie ujęli w delaracjach. W 2020 r. z budżetu Gminy pokryto niedopłatę w wysokości 5 051 080,59 zł

Zamiast znów podnosić stawkę opłat, lepiej powiązać opłatę za śmieci z zużyciem wody. Wodę zużywają ludzie – a im więcej jej zużywają, tym większa pewność, że np. w mieszkaniu mieszka 5 osób, a nie jedna – zgłoszona w deklaracji. 

Dlatego 17 grudnia 2020 r., podczas  XXXII Sesji Rady Miejskiej radni uchwalili nowy sposobu ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki. 
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2020/10674,Uchwala-Nr-XXXII2892020-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-18-grudnia-2020-roku-.html

Powiązanie stawki za wywóz śmieci z zużyciem wody pozwoli uniknąć zaniżania liczby mieszkańców w deklaracjach. 

Metoda rozliczeń uzależniona od zużycia wody daje mieszkańcom możliwość wpływu na wysokość opłaty. Każdy z nas, poprzez racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody i jej oszczędzanie, może obniżyć swoje rachunki za odpady.

Oszczędzanie wody będzie miało także pozytywny wpływ na środowisko. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, coraz częstszych susz i wyższych temperatur jest to szczególnie ważne.

Przyjęta metoda naliczania opłat sprawdza się także w okresach sezonowych, kiedy zmienia się  liczba osób, przebywających czasowo np. studentów.

Opcje strony

do góry