Oficjalny Serwis Informacyjny

Zniżki dla mieszkańców

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich mieszkańców. Wynoszą one:
  • 2 zł - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, bioodpady kuchenne i bioodpady zielone z takiej posesji nie będą odbierane,
  • 8 zł - dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, od każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny zamieszkującego daną nieruchomość. Zwolnienie dotyczy wszystkich mieszkańców bez względu na rodzaj zamieszkiwanych budynków. 

Opcje strony

do góry