Oficjalny Serwis Informacyjny

Mobilny urzędnik - załatw urzędową sprawę bez wychodzenia z domu

 

Na czym polega usługa „Mobilny urzędnik”?

Usługa ta polega na świadczeniu usług urzędu w miejscu pobytu klienta na terenie gminy Łomianki. Mieszkańcy, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do urzędu będą mogli nie wychodząc z domu załatwić sprawę urzędową np. złożyć wniosek o wycinkę drzewa lub o wymianę pieca.  

Dla kogo ułatwienie?

Z usługi będą mogli skorzystać mieszkańcy Łomianek o szczególnych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności, złego stanu zdrowia lub wieku (powyżej 75 lat).

Jak skorzystać z usługi?

Aby umówić wizytę należy dokonać zgłoszenia, bezpośrednio przez osobę zainteresowaną lub też osobę trzecią np. członka rodziny lub opiekuna, dzwoniąc na numer + 48 22 76 86 324,  wysyłając e-mail na adres um@poczta.lomianki.pl lub wiadomość sms na numer 666 834 547 (w przypadku osób, które nie mają możliwości komunikacji głosowej, są np. głuche, słabosłyszące, ze schorzeniami w obrębie aparatu mowy). Osoba trzecia może zrobić to też osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach ul. Warszawska 115 pok. 1 w godzinach pracy urzędu.

Jakie dane powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres świadczenia usługi, numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu,  szczególną potrzebę uzasadniającą  skorzystania z usługi oraz opis sprawy.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania usługi

Zasady realizacji usługi określa zarządzenie Burmistrza Łomianek Nr WAO.0050.72.2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, dostępne są na stronie https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/11797,Zarzadzenie-Nr-WAO0050722022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-28-marca-2022-r-w-sprawi.html

Usługa realizowana jest przez Urząd Miejski w Łomiankach w ramach ogólnopolskiego projektu Fundacji Partycypacji Społecznej ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługi „Mobilnego urzędnika” mogą być zawieszone, np. w przypadku złej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 lub w innych nieprzewidzianych sytuacjach.

Opcje strony

do góry