Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/zalatw-sprawe-w-urzedzi/ochrona-srodowiska-i-zwierzeta/usuwanie-azbestu/8338,Gminny-program-usuwania-azbestu.html
2023-06-08, 02:47

Gminny program usuwania azbestu

Gmina Łomianki zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie do demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski przyjmowane są do 15 maja 2023 roku.

Wnioski należy złożyć na BIURO PODAWCZE na ul. Warszawskiej 115

Do wniosku należy dołączyć:

  • Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
  • Pisemną zgodę właściciela (tylko w przypadku gdy Wnioskujący nie jest właścicielem).
  • Kopię zgłoszenia robót lub wniosku o pozwolenia na budowę/rozbiórkę do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego  (w tym kopię mapy) wraz z potwierdzeniem zgłoszenia lub złożenia wniosku.
  • Aktualna ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
  • Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
  • Potwierdzenie wykonania demontażu przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z demontażem wyrobów zawierających azbest (w przypadku już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest).
  • Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz odpowiednim zabezpieczeniu zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (w przypadku już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest).
  • Wyjaśnienia powstania odpadów zawierających azbest.

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na lata 2017-2020, z uwzględnieniem lat 2021-2024

Regulamin przyznawania dofinansowania

 

 

Opcje strony