Oficjalny Serwis Informacyjny

Gminny Program Wymiany Pieców

 
Gmina Łomianki zaprasza do udziału w  Gminnym Programie Wymiany Pieców
 
Gminny Program Wymiany Pieców został wznowiony i można składać wnioski na 2023 r.
Wnioski na udzielenie dotacji na wymianę pieca przyjmowane są do 15 września 2023 r.
 
Celem programu, który będzie realizowany także w następnych latach, jest wspieranie wymiany źródeł ciepła na terenie gminy. Zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/9600/), użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012), muszą wymienić je do końca 2022 roku, a użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 muszą wymienić je do końca 2027 roku.

Gminny Program Wymiany Pieców wspiera ograniczanie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Łomianki na lokalnych zasadach:

  • jest dostosowany do lokalnych potrzeb,
  • pomoc finansowa jest udzielana w formie dotacji celowej,
  • wysokość takiej dotacji wyniesie 70 proc. rzeczywistych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż piętnaście tysięcy złotych w przypadku montażu gruntowej lub powietrznej pompy ciepła oraz nie więcej niż dziesięć tysięcy złotych w przypadku montażu źródła zasilanego gazem.

Dokumentacja Gminnego Programu Wymiany Pieców, wraz z wszystkimi formularzami, dostępna jest poniżej. Dokumentację można również otrzymać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w budynku przy ul. Warszawskiej 71 w Łomiankach (pokój 5).

 
ZAŁĄCZNIKI:

Opcje strony

do góry