Oficjalny Serwis Informacyjny

Ile zapłacisz?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 3 kwietnia 2020 r. stawki wynoszą:

  1. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi nie zmienią się i nadal będą wynosiły 33,80 zł za osobę,
  2. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zmienią się i będą wynosiły 8,50 zł za m3 wody zużytej na cele bytowe.

Od 3 kwietnia 2020 r. obowiązują częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich mieszkańców. Wynoszą one:

  • 2 zł - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, bioodpady kuchenne i bioodpady zielone z takiej posesji nie będą odbierane,
  • 8 zł - dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, od każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie dotyczy wszystkich mieszkańców bez względu na rodzaj zamieszkiwanych budynków.

Aby skorzystać ze zwolnień opisanych powyżej, konieczne będzie złożenie nowych deklaracji wprowadzonych Uchwałą nr XXII/189/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku.

Nowe deklaracje muszą złożyć:

  • wszyscy zarządcy budynków wielorodzinnych,
  • właściciele budynków jednorodzinnych, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnień w opłatach.

Pozostali właściciele budynków jednorodzinnych nie muszą zmieniać deklaracji.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Warszawska 71. Przypominamy o możliwości wypełnienia formularza za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Opłatę za gospodarowanie odpadami można dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego (ul. Szpitalna 8 lub ul. Staszica 2) lub na swój indywidualny rachunek bankowy, uzyskany z generatora dostępnego na naszej stronie www.

Wygeneruj Indywidualny rachunek bankowy do opłaty za gospodarowanie odpadami - TUTAJ

Deklaracje do pobrania -TUTAJ


 

 

Opcje strony

do góry