Oficjalny Serwis Informacyjny

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji. Oferta dla przedsiębiorców.

Akademia Menedżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji, to oferta kierowana do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zarówno handlowych, produkcyjnych i usługowych.

Cel finansowania: Wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej.

Można otrzymać maksymalnie  150 000 zł.

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 • zdiagnozować potrzeby mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową,
 • określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • skorzystać z usług doradczych i/lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych.

Usługi rozwojowe muszą wynikać z analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji oraz mieścić się w opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje:

 • Zarządzanie transformacją cyfrową
 • Opracowanie modelu biznesowego
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie produktem
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
 • Marketing w gospodarce cyfrowej
 • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Przedsiębiorczość technologiczna
 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
 • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
 • Zarządzanie zintegrowanymi danymi

Więcej informacji na stronie:

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow

04.04.2023

Opcje strony

do góry